Home Donate

Donate

by Shinoji
Chú ý!
Mỗi đóng góp của các bạn góp phần giúp dịch giả chúng tôi có động lực để đẩy nhanh các bản Việt hóa tới tay các bạn!
Thông tin chuyển khoản:
Các bạn hãy quét mã QR và nhập thông tin chuyển khoản: “Tên game” sau đó hãy gửi vào page kèm email tài khoản của bạn để nhận role thành viên trải nghiệm trước nếu có dự án trọng điểm.
nap tien donate