Home Hướng Dẫn Giả Lập Playtation Bằng ePSXE

Hướng Dẫn Giả Lập Playtation Bằng ePSXE

by admin

TẢI GIẢ LẬP ePSXE

Hướng Dẫn Giả Lập Playtation Bằng ePSXEGiải nén và chạy file ePSXe.exe bằng quyền Administrator, Compatibility Windows XP hoặc Windows 7

Lần đầu mở lên sẽ thấy bảng sau, bấm Skip Config để bỏ qua các bước tùy chỉnh hoặc ngược lại.

Hướng Dẫn Giả Lập Playtation Bằng ePSXE


Trên thanh menu chọn File > Run ISO, tìm đến game PlayStation của bạn và chiến thôi.

ePSXe hổ trợ những định dạng sau: .bin, .iso, .img, .cue, .ccd, .mds, .pbp, .ecm

Một game thường có nhiều định dạng, nếu định dạng nào không chạy được thì chọn định dạng khác.

Hướng Dẫn Giả Lập Playtation Bằng ePSXE


CHỈNH NÚT 

Hướng Dẫn Giả Lập Playtation Bằng ePSXE